sobota, 28 marca 2009

Historia BydgoszczyBydgoszcz w XVw.
1.Zamek 2.kosciół św. Idziego 3.Fara 4.Ratusz 5.Brama Gdańska 6.BramaKujawska (Toruńska) 7.Brama Poznańska 8.Klasztor Karmelitów 9.Szpital św. Ducha
A.cmentarz B.młyn C.łaźnia D.spichlerze E.przystań rzeczna F.tartak G.most H.jaz I.Palisada J. granice miasta


Bydgoszcz narodziła się u zbiegu dzisiejszych ulic Przy Zamczysku i Grodzkiej, na niewielkiej, nie istniejącej już wyspie oblanej wodami Brdy.
W XI w. stał tam niewielki, drewniany gród do którego przylgnęła nazwa "Bydgoszcz".
Wcześniejszą genezę ma osada i zbudowany w XII w. romański kościół pw. św. Idziego. Obecność romańskiego kościoła świadczy o wczesnym zasiedleniu i znaczeniu osady na Szlaku bursztynowym.
19 kwietnia 1346 roku król Polski, Kazimierz Wielki, nadaje Bydgoszczy prawa miejskie.

Na rok 1347 datowana jest budowa zamku bydgoskiego. Była to murowana warownia o dwóch wieżach, w tym jednej wieży bramnej. Znajdowała się nad brzegiem Brdy, przy zbiegu dzisiejszych ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku.

W roku 1398 Bydgoszcz zostaje zdobyta przez Krzyżaków, lecz natychmiast przybywa z odsieczą Władysław Jagiełło. Po tej napaści mury okrążające miasto zostały wzmocnione.

Pod koniec XVI w. Bydgoszcz należała do 8 największych miast w Koronie, mających ponad 10 tys. mieszkańców. Za panowania Zygmunta III Wazy zbudowano u nas mennice.
W okresie wojen szwedzkich miasto zostało poważnie zniszczone i wyludnione.
Po I rozbiorze Polski Bydgoszcz znalazła się pod zaborem Pruskim.

B
udowa Kanału Bydgoskiego 1773-74 ułatwiła spław zboża i drzewa z obszarów zajętych przez Prusy, przywróciła miastu jego znaczenie, przekształcając je w ośrodek komunikacyjny i przemysłowy.

Na mocy traktatu wersalskiego miasto Bydgoszcz - dnia 20 I 1920 powróciło do Polski.

W
okresie międzywojennym miasto rozwinęło się pod względem przemysłowym, w dużej mierze w związku z budową linii kolejowych (Bydgoszcz - Gdynia i Górny Śląsk - Gdynia).

5 września 1939 wkraczają tu wojska niemieckie. Po wkroczeniu Niemców następują czasy terroru, publiczne egzekucje tysięcy ludzi, przede wszystkim inteligencji polskiej, i wywózki w głąb Rzeszy. Szacuje się, że podczas wojny łącznie zginęło 36 tys. bydgoszczan. Miasto wyzwolone zostaje 26 stycznia 1945.
Do 1954 roku miasto było siedzibą wiejskiej gminy Bydgoszcz. W 1973 włączono do Bydgoszczy pobliskie miasto Fordon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz