sobota, 28 marca 2009

Leon Barciszewski (1883-1939) - Prezydent BydgoszczyLeon Barciszewski urodzony 10 maja 1883 we wsi Tulce w Wielkopolsce.
W latach 1914-1920 współwydawca "Dziennika Berlińskiego", organu wychodźstwa polskiego w Niemczech a w 1920-1925 był konsulem II RP w Essen.
Później przeniósł się do Gniezna. Tam najpierw objął stanowisko burmistrza, później prezydenta.
Od września 1932 roku piastował urząd prezydenta w ponad 120-tysięcznej Bydgoszczy.
Prezydent Barciszewski przyczynił się do rozwoju wszystkich przedsiębiorstw komunalnych, sprawił, że liczba bezrobotnych w mieście spadła z 12 tyś. w 1932 roku do 7 tyś. w roku 1939, rozbudowano miejską elektrownie i gazownie, rozszerzono sieć wodociągowa i kanalizacyjną, przebudowano rzeźnię i halę targową.
Z jego inicjatywy w październiku 1936 roku ruszyła w Bydgoszczy miejska komunikacja autobusowa.
Po wybuchu II wojny światowej Barciszewski opuścił miasto i udał się z rodziną do Lwowa. Przebywając w tym mieście dowiedział się, że jest oskarżony przez Niemców o defraudację pieniędzy z miejskiej kasy i o wydanie polecenia zastosowaniu represji wobec mniejszości niemieckiej. Będąc niewinny i przekonany, ze to tylko nie porozumienie postanowił wrócić do Bydgoszczy i stawić czoła oszczerstwom.
Tak też uczynił.
Został natychmiast aresztowany i zamordowany przez Niemców w ramach represji po „krwawej niedzieli” 11 listopada 1939 roku.

Historycy piszą, że był "niewątpliwie najwybitniejszym prezydentem Bydgoszczy międzywojennej"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz